ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS)

          Veri Transfer Programında ÜTS entegrasyonunu kullanabilmek için yapılması gereken işlemler ve detayları sırasıyla aşağıdaki gibidir.

Ürün Takip Sistemi Detaylı Anlatım (ÜTS)